Lokalita‎ > ‎

Dokumenty


  • vybavené územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby 
Vopred predschválené stavebné povolenie pre typizované stavby. Pri výbere už hotových projektov stavieb nie je nutné riešiť ani technickú a projektovú dokumentáciu
  • vyňatie pôdy z pozemkového pôdneho fondu
Pri kúpe pozemku sa klient stáva jediným vlastníkom pozemku, ktorý je ničím nezatažený a zároveň jednoznačne zapísaný v katastri s rozdelením pozemku na stavebnú časť, záhradu, prípadne les
  • všetky siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia )
Všetky inžinierske siete sú úkončené na hranici pozemku, čo znamená, že na pripojenie už nebudú nutné žiadne špeciálne povolenia, rozkopávky, projekty. Medzi zhotovené IS treba spomenúť aj kanalizáciu pre verejnú komunikáciu.
  • energia pre verejné osvetlenie (v cestnom telese pozdĺž pozemku)
Verejné komunikácie spĺňajú všetky požiadavky mesta a sú riešené podľa najvyšších štandardov. V širšej budúcnosti nebude nutné riešiť prerábanie IS, prípadne vyvavovať povolenia pre rozšírenie služieb mesta pre danú lokalitu.
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:31
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:31
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:31
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:32
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:32
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:31
Ċ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:31